Back To Previous Page

Atlanta Botanical Garden

  • Address: 1345 Piedmont Ave NE
  • Atlanta, GA 30309
  • Phone: (404) 876-5859
Overview
Yelp

The Atlanta Botanical Garden is a 30 acres botanical garden located adjacent to Piedmont Park in Midtown Atlanta, Georgia, United States.